ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, με αριθμό αδείας 191156598 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και  Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί πρόγραμμα προετοιμασίας ενηλίκων με συνδυασμό δια ζώσης μαθημάτων καθώς και μέσω elearning που οδηγεί σε Εξετάσεις Γλωσσομάθειας επιπέδου B1,B2,C1 και C2 ανάλογα με το επίπεδο των ενδιαφερομένων.

Το πιστοποιητικό αγγλικών LRN (Learning Resource Network) είναι ένα νέο πιστοποιητικό πολύ φιλικό προς τον υποψήφιο με πολλά πλεονεκτήματα, αναγνωρισμένο από τον  ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα και μοριοδοτείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

  • Σε σεμιναριακούς ταχύτατους κύκλους, εξειδικευμένοι καθηγητές εκπαιδεύουν τους ενδιαφερόμενους ώστε να είναι αποτελεσματικοί στις εξετάσεις εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και να αποκτήσουν το κατάλληλο επίπεδο πιστοποίησης για επαγγελματική χρήση ή για τις σπουδές τους.
  • Δυνατότητα απεριόριστης χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης (Δωρεάν).
  • Προσομοιώσεις εξετάσεων και Past Papers (Δωρεάν)
  • Η βάση σε όλα τα επίπεδα είναι 50%.
  • Συμψηφίζονται όλα τα skills χωρίς προϋποθέσεις.
  • Δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας.
  • Ειδικές εκπτώσεις γίνονται σε περίπτωση εγγραφής 3 ή περισσοτέρων ενδιαφερομένων μαζί, της τάξεως του 20% επί των διδάκτρων σε όλους.
  • Η διάρκεια εκπαίδευσης μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευομένων.
  • Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες της πιστοποίησης ξένης γλώσσας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Skip to content