ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, με αριθμό αδείας 191156598 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί δια ζώσης εξειδικευμένα σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (κατηγορίας Α΄) σύμφωνα με τον κανονισμό κατάρτισης της ειδικότητας του Εθνικού Οργανισμού…

0 Comments

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, με αριθμό αδείας 191156598 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί πρόγραμμα εκμάθησης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με συνδυασμό δια ζώσης μαθημάτων καθώς και μέσω e-learning που οδηγεί σε πιστοποίηση Βασικών Γνώσεων…

0 Comments

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ, με αριθμό αδείας 191156598 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί πρόγραμμα προετοιμασίας ενηλίκων με συνδυασμό δια ζώσης μαθημάτων καθώς και μέσω e-learning που οδηγεί σε Εξετάσεις Γλωσσομάθειας επιπέδου B1,B2,C1 και…

0 Comments
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner και η εφαρμογή της σε σχολικά πλαίσια.
E-Learning - Child Learning On-Line - Study and Knowledge Illustration with Copyspace

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner και η εφαρμογή της σε σχολικά πλαίσια.

Στην εποχή μας οι εξελίξεις και οι επιδράσεις στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των κοινωνικών δομών, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της δομής και του έργου και στον χώρο της εκπαίδευσης (Hughes & Kroehler, 2014). Η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών είναι πλέον ορατή και απαραίτητη προϋπόθεση για…

0 Comments

ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ο σημαντικότερος σταθμός των νεοπλατωνικών σπουδών στο Βυζάντιο υπήρξε η νεοπλατωνική Σχολή της Αθήνας, με εκπροσώπους τους Ερμεία, Πρόκλο και Δαμάσκιο. Δάσκαλος του Πρόκλου και βασικός υπέρμαχος του Πλάτωνα έναντι του Αριστοτέλη , υπήρξε ο Συριανός, ο οποίος με τα σχόλιά του σε έργα των αναφερθέντων φιλοσόφων, στήριζε τις απόψεις…

0 Comments

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η μετάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού στους ανθρώπους και η αποδοχή του λυτρωτικού μηνύματος αυτού,  που συντελείται σε όλη την οικουμένη έχει πολλά χαρακτηριστικά του ελληνικού πνεύματος. Η ανάπτυξη του ελληνικού πνεύματος συντελέστηκε στις περιοχές της Μέσης Ανατολής από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου[1]. Η εξάπλωση του Ελληνισμού συντελείται με…

0 Comments

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Τον 3ο αι. μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια συναντάται ο Χριστιανισμός με τον Νεοπλατωνισμό, το τελευταίο ρεύμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας[1]. Βασικός εκπρόσωπος του Χριστιανισμού την εποχή εκείνη υπήρξε ο Ωριγένης και του Νεοπλατωνισμού, ο Πλωτίνος[2].     Ο Νεοπλατωνισμός υπήρξε ένα δυνατό φιλοσοφικό κίνημα με θρησκευτικές αντιλήψεις, με ερμηνευτικά στοιχεία βασιζόμενο στην…

0 Comments

Χριστολογία – Η συμβολή του Αποστόλου Παύλου

  Για τον Ελληνισμό την εποχή του Παύλου, το βασικό και πρωταρχικό ζητούμενο, ήταν η λύτρωση του ανθρώπου από τη μοίρα και το θάνατο[1]. Όλη η φιλοσοφία που αναπτύχθηκε την εποχή εκείνη, είχε ως ζητούμενο την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, καθώς και την σχέση αυτού με την υπόλοιπη…

0 Comments

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ.

Η ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι μιας πολύπλευρης και ουσιαστικής εκπαίδευσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί βρίσκεται το κλειδί για την αιτιολόγηση και διαχείριση τυχόν <<αποτυχιών >>, οι οποίες συνήθως αποτελούν πηγή απογοήτευσης, διάψευσης και αρνητικών συναισθημάτων, δημιουργώντας στο μαθητή αλλά και στο ευρύτερο…

0 Comments

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ.

Η ανάπτυξη της αθηναϊκής δημοκρατίας στάθηκε κεντρική πηγή έμπνευσης για τη νεότερη πολιτική σκέψη. Τα πολιτικά ιδεώδη της – ισότητα των πολιτών, ελευθερία, σεβασμός του νόμου και της δικαιοσύνης – διαμόρφωσαν την πολιτική σκέψη στη Δύση διαμέσου των αιώνων. Ωστόσο, η κληρονομιά της Αθήνας σε καμία περίπτωση δεν έγινε άκριτα…

0 Comments
Skip to content